23 results Refine Results
 1. 1
  "ba ge jian chi, ba ge fan dui" xue xi du ben /
  "八个坚持, 八个反对" 学习读本 /
  Published 2001
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 2. 2
  Dang yuan shi yong quan shu /
  党员实用全书 / 本书编写组.
  Published 2002
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 3. 3
  Gan bu gong wen xie zuo yu gong wen chu li xin bian /
  干部公文写作与公文处理新编 /
  Published 2001
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 4. 4
  Zhongguo dian zi zheng wu ling dao gan bu zhi shi du ben /
  中国电子政务领导干部知识读本 /
  Published 2002
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 5. 5
  Dian zi zheng wu gan bu pei xun du ben /
  电子政务干部培训读本 /
  Published 2002
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 6. 6
  Gong chan dang yuan "san guan" jiao yu du ben /
  共产党员"三观"教育读本 /
  Published 1999
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 7. 7
  Xin shi ji jian chi si xiang ji ben yuan ze gan bu du ben /
  新世纪坚持四项基本原则干部读本 /
  Published 2001
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 8. 8
  Da zhong wen hua lun : dang dai Zhongguo wen hua fen xi /
  大众文化论 : 当代中国大众文化分析 /
  by Jin, Minqing
  Published 2002
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 9. 9
  Zen yang ren shi Zhongguo gong chan dang /
  怎样认识中囯共产党 /
  Published 2003
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 10. 10
  Kua shi ji guo ji guan xi ge ju yu Zhongguo dui ce /
  跨世纪国际关系格局与中国对策 /
  Published 2002
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 11. 11
  Xin shi qi ji guan dang jian gai lun /
  新时期机关党建槪论 /
  Published 2001
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 12. 12
  Sulian yan bian yu she hui zhu yi gai ge /
  苏联演变与社会主义改革 /
  by Chen, Xinming
  Published 2002
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 13. 13
  Ling dao gan bu xue fa yong fa kao he wen da /
  领导干部学法用法考核问答 /
  by Wang, Junmin
  Published 2002
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 14. 14
  Xin shi ji qing shao nian dao de xiu yang du ben /
  新世纪青少年道德修养读本 /
  Published 2001
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 15. 15
  "Yi de zhi guo" xue xi du ben /
  "以德治囯"学习读本 /
  Published 2001
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 16. 16
  Deng Xiaoping she hui zhu yi jing shen wen ming jian she li lun xue xi gang yao /
  邓小平社会主义精神文明建设理论学习纲要 /
  Published 2000
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 17. 17
  Deng Xiaoping : zai Makesi zhu yi fa zhan shi zhong /
  邓小平: 在馬克思主义发展史中/
  by Shang, Zhixiao
  Published 2000
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 18. 18
  Mao Zedong zui hou shi nian : 1966 - 1976 Mao Zedong de zui zhen shi ji lu /
  毛泽东最后十年 : 1966 - 1976毛泽东的最真实记录 /
  by Chen, Changjiang
  Published 2009
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 19. 19
  Zhongguo gong chan dang zhi zheng fang shi tan xi /
  中囯共产党执政方式探析 /
  Published 2001
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book
 20. 20
  Zhongguo gong chan dang wen hua si xiang shi yan jiu /
  中国共产党文化思想史研究 /
  Published 2007
  ...Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she,...
  Book