248 results Refine Results
 1. 1
  by McMillan, Frankie
  Published 2016
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 2. 2
  New China eye witness : Roger Duff, Rewi Alley and the Art of Museum Diplomacy = Xin zhongguo de mu ji zhe: luojie · dafu, luyi · aili yu bo wu guan wai jiao /
  New China eye witness: Roger Duff, Rewi Alley and the art of museum diplomacy = 新中国的目击者:罗杰·达夫、路易·艾黎与博物馆外交 /
  Published 2017
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 3. 3
  by Knight, Catherine
  Published 2018
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 4. 4
  by Agnew, Jenny
  Published 2020
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 5. 5
  by Laird, M. G.
  Published 2020
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 6. 6
  by McMillan, Frankie
  Published 2019
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 7. 7
  Published 2019
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 8. 8
  by Ruatapu, Mohi
  Published 1993
  ...Canterbury University Press,...
  Connect to electronic resource
  eBook
 9. 9
 10. 10
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 11. 11
  by Ardagh, Michael
  Published 2018
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 12. 12
  by McDonald, Elisabeth
  Published 2022
  ...Canterbury University Press,...
  Connect to electronic version
  Book
 13. 13
 14. 14
  by Newton, John, 1959-
  Published 2020
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 15. 15
  Published 2021
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 16. 16
  by Rice, Geoffrey
  Published 2014
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 17. 17
  by Cree, Alison
  Published 2014
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 18. 18
  by Moleta, Vincent
  Published 2012
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 19. 19
  by Pule, John Puhiatau, 1962-
  Published 2014
  ...Canterbury University Press,...
  Book
 20. 20
  by Taylor, Apirana
  Published 2014
  ...Canterbury University Press,...
  Book