36 results Refine Results
 1. 1
  Published 2002
  Book
 2. 2
  Cheng shi Hui zu she qu quan li yan jiu : yi Tianjin shi S she qu wei li = Chengshi Huizu shequ quanli yanjiu /
  城市回族社区权力研究 : 以天津市S社区为例 = Chengshi Huizu shequ quanli yanjiu /
  by Zhang, Xiaolei
  Published 2009
  Book
 3. 3
  by Rubin, Herbert J.
  Published 2008
  Book
 4. 4
  Book
 5. 5
  Published 1986
  Book
 6. 6
  by Spee, K.
  Published 2008
  Book
 7. 7
  Published 1968
  Book
 8. 8
  by Davis, John Emmeus, 1949-
  Published 1991
  Book
 9. 9
  by Mayo, Marjorie
  Published 2000
  Book
 10. 10
  Published 2007
  Connect to electronic resource
  Electronic Video
 11. 11
  by Benello, C. George
  Published 1992
  Book
 12. 12
  by Schwab, Anna K.
  Published 2007
  Book
 13. 13
  Published 1993
  Book
 14. 14
  by Gould, Kenneth Alan
  Published 1996
  Book
 15. 15
  Published 1993
  Book
 16. 16
  by Kahn, Si
  Published 1991
  Book
 17. 17
 18. 18
  Published 1965
  Conference Proceeding Book
 19. 19
  by Ginsborg, Paul
  Published 2005
  Book
 20. 20
  by Bachrach, Peter
  Published 1970
  Book