1. 1
    by Omori, Annie Shepley
    Published 1970
    Other Authors ...Sugawara no Takasue no Musume, b. 1008. Sarashina nikki. English. 1970...
    Book