1. 1
  Bu lao hu zhong pian xiao shuo. Bulaohu zhongpianxiaoshuo /
  布老虎中篇小说. Bulaohu zhongpianxiaoshuo /
  Published 2003
  Other Authors
  Book
 2. 2
  Bu lao hu zhong pian xiao shuo.
  布老虎中篇小说.
  Published 2007
  Other Authors
  Book
 3. 3
  Bu lao hu zhong pian xiao shuo.
  布老虎中篇小说.
  Published 2006
  Other Authors
  Book
 4. 4
  Bu lao hu zhong pian xiao shuo.
  布老虎中篇小说.
  Published 2006
  Other Authors
  Book
 5. 5
  Bu lao hu zhong pian xiao shuo.
  布老虎中篇小说.
  Published 2006
  Other Authors
  Book
 6. 6
  2006 Zhongguo zui jia zhong pian xiao shuo /
  2006中国最佳中篇小说 /
  Published 2007
  Other Authors
  Book
 7. 7
  2005 Zhongguo zui jia zhong pian xiao shuo = Zhong guo zui jia /
  2005中国最佳中篇小说 = Zhong guo zui jia /
  Published 2006
  Other Authors
  Book