1. 1
  Published 1990
  ...Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina...
  Book
 2. 2
  Published 1989
  ...Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina...
  Book
 3. 3
  Published 1975
  ...Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina...
  Book
 4. 4
  Published 1976
  ...Gosudarstvennai︠a︡ biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. Otdel rukopiseĭ...
  Book
 5. 5
  Published 1963
  ...Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. Otdel spravochno-bibliograficheskoi i informatsionnoi raboty...
  Book
 6. 6
  Published 1961
  ...Gosudarstvennai︠a︡ biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. Otdel rukopiseĭ...
  Book
 7. 7
  Published 1987
  ...Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina...
  Book